24 April, 2018 | Category : NEWS

మన సర్కిల్ లో 493 వేకెన్సీలుండగా కేవలం 6 గురే క్వాలిఫై అయ్యారు. ఈ విధంగా గతంలో ఎప్పుడూ జరగ లేదు. పరీక్షా విధానం చాలా కఠినముగా, అత్యధికులను ఫెయిల్ చేసే విధముగా వున్నందున ఈ ఫలితాలను రివ్యూ చేయించేందుకు మన యూనియన్ ప్రయత్నిస్తుంది.

మన సర్కిల్ లో 493 వేకెన్సీలుండగా కేవలం 6 గురే క్వాలిఫై అయ్యారు. ఈ విధంగా గతంలో ఎప్పుడూ జరగ లేదు. పరీక్షా విధానం చాలా కఠినముగా, అత్యధికులను ఫెయిల్ చేసే విధముగా వున్నందున ఈ ఫలితాలను రివ్యూ చేయించేందుకు మన యూనియన్ ప్రయత్నిస్తుంది.

RELATED POSTS :