8 January, 2018 | Category : NEWS

BSNL Management agreed to restore the 25 days' for payment towards out door medical treatment

BSNL Management agreed to restore the 25 days' ceiling for payment towards out door medical treatment. In today's meeting between BSNL EU and Dir HR, the management agreed to restore 25 days as the ceiling for calculating out door medical reimbursement

RELATED POSTS :

14 January, 2019 | Category : NEWS

వేతన సవరణ తదితర డిమాండ్స్ పై 3.12.2018 న మంత

వేతన సవరణ తదితర డిమాండ్స్ పై 3.12.2018 న మంత్రి గారు ఇచ్చిన హా

READ MORE

4 January, 2019 | Category : NEWS

ప్రియమైన కాన్రేడ్స్, జనవరి 8, 9 తేదీలలో

జనవరి 8, 9 తేదీలలో జరుగు దేశ వ్యాపకమును గా జరుగు సార్వత్

READ MORE

3 January, 2019 | Category : NEWS

కామ్రేడ్స్, 2019 జనవరి 8, 9 తేదీలలో జరుగు 2 ర

కామ్రేడ్స్, 2019 జనవరి 8, 9 తేదీలలో జరుగు 2 రోజుల సార్వత్రిక

READ MORE